EVROPSKI TIM ZA NIKŠIĆ! (DPS – DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CRNE GORE, SD – SOCIJALDEMOKRATE CRNE GORE, LPCG – LIBERALNA PARTIJA CRNE GORE, PKS – PATRIOTSKO KOMITSKI SAVEZ)