Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštini opštine Nikšić