Sastav Komisije

Rade PERIŠIĆ, predsjednik
Lazar MIJANOVIĆ, zamjenik predsjednika
Nataša NILOVIĆ, sekretarka

Članovi i zamjenici
1. Eleonora ŠTURANOVIĆ, članica
Ljiljana ĐURIČIĆ, zamjenica članice
2. Zorica PEKIĆ, članica
Ivana MIJANOVIĆ, zamjenica članice
3. Ivan ĐURIĆ, član
Jelena MILUNOVIĆ, zamjenik člana
4. Vladimir BOJOVIĆ, član
Marko RADULOVIĆ, zamjenik člana

Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenik/ce člana OIK Nikšić

Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Nikšić