Zaključak – Opunomoćeni predstavnik predsjedničkog kandidata Draginje Vuksanović