Zaključak – Opunomoćeni predstavnik predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića