ZBIRNA IZBORNA LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE NIKŠIĆ